Bättre hantering av skatt, moms och GDPR

Dahlberg Tax Advice erbjuder företag hjälp med att förbättra hanteringen av skatt, moms och GDPR. 

Ökad kunskap hos de anställda minskar risken för straffavgifter och badwill. De administrativa kostnaderna minskar när rutinerna fungerar. Bra rutiner förbättrar även flödet och arbetsmiljön.

 

Vi hjälper dessutom advokatbyråer, revisionsbyråer och redovisningsbyråer med löpande frågor som uppkommer vid kontakt med klienter och kunder.

 

Dta är belägen i Stockholm men verkar även i Uppsala, Norrtälje, Gävle, Västerås och Eskilstuna.