Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Nya regler för e-handel mellan företag och konsumenter föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.

Förslaget innebär bland annat att undantaget från moms vid import (inköp från land utanför EU) av försändelser med lågt värde slopas.
Det föreslås även att onlinemarknadsplatser i vissa fall blir skattskyldiga för moms avseende försäljning av varor från säljare i ett tredjeland som görs via plattformen.
Förslaget innebär också att den särskilda ordningen för redovisning och betalning av moms (Mini One Stop Shop) som i dag gäller för elektroniska tjänster ska utökas till att gälla för alla tjänster och för vissa omsättningar av varor.
Den nuvarande omsättningströskeln för distansförsäljning av varor från andra EU-länder föreslås att slopas. I stället ska den EU-gemensamma tröskel som gäller för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster även gälla för distansförsäljning av varor inom unionen.

Nyhetsarkiv

 • One Stop shop

  Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till privatpersoner kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land.

  Läs mer
 • Förändringar vid internethandel till privatpersoner inom EU

  Försäljning av varor som skickas till privatpersoner i ett annat EU-land är omsatta i Sverige. Vid internet handel till privatpersoner i andra EU-länder finns det dock omsättningströsklar. Detta innebär att när försäljningen går över en viss summa, en omsättningströskel, ska säljaren registrera sig i det landet och ta ut det landets moms. De olika EU-länderna har olika tröskelvärden vid distanshandel.

  Läs mer
 • Företrädaransvar

  En företrädare för ett bolag som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat bolagets skatteskulder kan tillsammans med bolaget bli skyldig att betala skatten. Finns det särskilda skäl kan företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

  Läs mer
 • Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

  Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

  Läs mer
 • Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

  I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

  Läs mer