Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Nya regler för e-handel mellan företag och konsumenter föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.

Förslaget innebär bland annat att undantaget från moms vid import (inköp från land utanför EU) av försändelser med lågt värde slopas.
Det föreslås även att onlinemarknadsplatser i vissa fall blir skattskyldiga för moms avseende försäljning av varor från säljare i ett tredjeland som görs via plattformen.
Förslaget innebär också att den särskilda ordningen för redovisning och betalning av moms (Mini One Stop Shop) som i dag gäller för elektroniska tjänster ska utökas till att gälla för alla tjänster och för vissa omsättningar av varor.
Den nuvarande omsättningströskeln för distansförsäljning av varor från andra EU-länder föreslås att slopas. I stället ska den EU-gemensamma tröskel som gäller för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster även gälla för distansförsäljning av varor inom unionen.

Nyhetsarkiv

 • Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

  Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

  Läs mer
 • Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

  I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

  Läs mer
 • Vad händer med Brexit?

  EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal som gäller till och med den 31 december 2020.

  Läs mer
 • Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

  Nya regler för e-handel mellan företag och konsumenter föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.

  Läs mer
 • Hantering av momsen om kunden inte kan betala

  Det kan förekomma att företaget inte får betalt för en faktura. Det kan då bli fråga om en konstaterad kundförlust. Vid en konstaterad kundförlust har säljaren rätt att sätta ner den utgående momsen utan att köparen behöver reglera den ingående skatten.

  Läs mer