Åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Många arbetsgivare drabbas nu av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som kostnaderna för anställda kvarstår.

Regeringen föreslår därför nu en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag föreslås en tidsbegränsad nedsättning av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften i syfte att ge dessa företagare en motsvarande ekonomisk lättnad.


Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag föreslås kunna öka avsättningen till periodiseringsfond avseende beskattningsår 2019. Denna åtgärd gynnar särskilt dem som redovisar förlust på grund av spridningen av det nya coronaviruset men som gick med vinst föregående år. Detta sker genom att årets förlust kan utjämnas mot föregående års vinst.


Det föreslås dessutom att det införs en möjlighet för den som redovisar moms helårsvis att få anstånd med inbetalning av moms som ska deklareras under perioden 27 december 2019–17 januari 2021. Anståndsmöjligheten gäller för en redovisningsperiod, det vill säga ett beskattningsår. Anståndet kommer kunna beviljas i upp till ett år. Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 6 april 2020.

Nyhetsarkiv

 • One Stop shop

  Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till privatpersoner kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land.

  Läs mer
 • Förändringar vid internethandel till privatpersoner inom EU

  Försäljning av varor som skickas till privatpersoner i ett annat EU-land är omsatta i Sverige. Vid internet handel till privatpersoner i andra EU-länder finns det dock omsättningströsklar. Detta innebär att när försäljningen går över en viss summa, en omsättningströskel, ska säljaren registrera sig i det landet och ta ut det landets moms. De olika EU-länderna har olika tröskelvärden vid distanshandel.

  Läs mer
 • Företrädaransvar

  En företrädare för ett bolag som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat bolagets skatteskulder kan tillsammans med bolaget bli skyldig att betala skatten. Finns det särskilda skäl kan företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

  Läs mer
 • Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

  Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

  Läs mer
 • Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

  I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

  Läs mer