Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

Reglerna som gällde och som fortfarande gäller för anstånd enligt skatteförfarandelagen ska tillämpas om det finns synnerliga skäl eller om det är till fördel för det allmänna. Dessa regler är snäva i sitt tillämpningsområde. Därför har nu beslutats om tillfälliga regler där de som redovisar skatt, moms och avgifter i skattedeklarationer kan nu ansöka om tillfälliga anstånd. Skatteverket kommer som huvudregel inte använda sig av företrädaransvar för de obetalda belopp som omfattats av de så kallade tillfälliga anstånden.

Regeringen har föreslagit att reglerna om ränta för tillfälligt anstånd ska ändras så att endast ränta om 1,25 procent tas ut under de första sex månaderna. Först därefter ska även en avgift på 0,2 procent per månad tas ut. Räntan och avgiften är inte avdragsgilla. Kostnaden för räntan och avgiften motsvarar tillsammans en avdragsgill ränta om 3,1 procent per år. Ändringen föreslås träda i kraft 1 juni men ska tillämpas på alla anstånd som beviljats från 30 mars i år.

Nyhetsarkiv

 • Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

  Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

  Läs mer
 • Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

  I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

  Läs mer
 • Vad händer med Brexit?

  EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal som gäller till och med den 31 december 2020.

  Läs mer
 • Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

  Nya regler för e-handel mellan företag och konsumenter föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.

  Läs mer
 • Hantering av momsen om kunden inte kan betala

  Det kan förekomma att företaget inte får betalt för en faktura. Det kan då bli fråga om en konstaterad kundförlust. Vid en konstaterad kundförlust har säljaren rätt att sätta ner den utgående momsen utan att köparen behöver reglera den ingående skatten.

  Läs mer