Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

Reglerna som gällde och som fortfarande gäller för anstånd enligt skatteförfarandelagen ska tillämpas om det finns synnerliga skäl eller om det är till fördel för det allmänna. Dessa regler är snäva i sitt tillämpningsområde. Därför har nu beslutats om tillfälliga regler där de som redovisar skatt, moms och avgifter i skattedeklarationer kan nu ansöka om tillfälliga anstånd. Skatteverket kommer som huvudregel inte använda sig av företrädaransvar för de obetalda belopp som omfattats av de så kallade tillfälliga anstånden.

Regeringen har föreslagit att reglerna om ränta för tillfälligt anstånd ska ändras så att endast ränta om 1,25 procent tas ut under de första sex månaderna. Först därefter ska även en avgift på 0,2 procent per månad tas ut. Räntan och avgiften är inte avdragsgilla. Kostnaden för räntan och avgiften motsvarar tillsammans en avdragsgill ränta om 3,1 procent per år. Ändringen föreslås träda i kraft 1 juni men ska tillämpas på alla anstånd som beviljats från 30 mars i år.

Nyhetsarkiv

 • One Stop shop

  Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till privatpersoner kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land.

  Läs mer
 • Förändringar vid internethandel till privatpersoner inom EU

  Försäljning av varor som skickas till privatpersoner i ett annat EU-land är omsatta i Sverige. Vid internet handel till privatpersoner i andra EU-länder finns det dock omsättningströsklar. Detta innebär att när försäljningen går över en viss summa, en omsättningströskel, ska säljaren registrera sig i det landet och ta ut det landets moms. De olika EU-länderna har olika tröskelvärden vid distanshandel.

  Läs mer
 • Företrädaransvar

  En företrädare för ett bolag som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat bolagets skatteskulder kan tillsammans med bolaget bli skyldig att betala skatten. Finns det särskilda skäl kan företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

  Läs mer
 • Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

  Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

  Läs mer
 • Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

  I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

  Läs mer