Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

Reglerna som gällde och som fortfarande gäller för anstånd enligt skatteförfarandelagen ska tillämpas om det finns synnerliga skäl eller om det är till fördel för det allmänna. Dessa regler är snäva i sitt tillämpningsområde. Därför har nu beslutats om tillfälliga regler där de som redovisar skatt, moms och avgifter i skattedeklarationer kan nu ansöka om tillfälliga anstånd. Skatteverket kommer som huvudregel inte använda sig av företrädaransvar för de obetalda belopp som omfattats av de så kallade tillfälliga anstånden.

Regeringen har föreslagit att reglerna om ränta för tillfälligt anstånd ska ändras så att endast ränta om 1,25 procent tas ut under de första sex månaderna. Först därefter ska även en avgift på 0,2 procent per månad tas ut. Räntan och avgiften är inte avdragsgilla. Kostnaden för räntan och avgiften motsvarar tillsammans en avdragsgill ränta om 3,1 procent per år. Ändringen föreslås träda i kraft 1 juni men ska tillämpas på alla anstånd som beviljats från 30 mars i år.

Nyhetsarkiv

 • Åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

  Många arbetsgivare drabbas nu av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som kostnaderna för anställda kvarstår.

  Läs mer
 • Är sommarpresenten till din kund avdragsgill?

  Reklam och representationsgåvor är avdragsgilla med högst 300 kr ex moms.

  Läs mer
 • Är medlemsavgifter avdragsgilla?

  Medlemsavgifter till föreningar är normaltsätt inte avdragsgilla. Om föreningen har ett särskilt servicebolag som utför direkta tjänster åt medlemmarna, får du normalt dra av avgiften till servicebolaget (vad som är medlemsavgift och vad som är serviceavgift framgår normalt av fakturan).

  Läs mer
 • Avdragsrätt för terminalglasögon

  Om du bekostar en anställds terminalglasögon är det en skattefri förmån. Förutsättningen är att den anställde behöver dem i sitt arbete vid en dator.

  Läs mer
 • Avdragsrätt för förebyggande behandling och rehabilitering

  Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten för icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård slopats. Däremot är förmån av rehabilitering och förebyggande behandling fortfarande skattefri. Detta gäller även för enskilda näringsidkare.

  Läs mer