Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

Under den pågående pandemin kan det enligt Skatteverket presumeras att kundförlust föreligger om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda.
· Köparen är en beskattningsbar person.
· Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 - den 31 december 2020.
· Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
· En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
· Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.
Under sådana omständigheter får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust även om denne inte på annat sätt visar att köparen saknar betalningsförmåga. Om säljaren senare får betalt från köparen är säljaren skyldig att åter redovisa skatten på den del av betalningen som har kommit in.

Nyhetsarkiv

 • Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

  Nya regler för e-handel mellan företag och konsumenter föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.

  Läs mer
 • Hantering av momsen om kunden inte kan betala

  Det kan förekomma att företaget inte får betalt för en faktura. Det kan då bli fråga om en konstaterad kundförlust. Vid en konstaterad kundförlust har säljaren rätt att sätta ner den utgående momsen utan att köparen behöver reglera den ingående skatten.

  Läs mer
 • Nedsättning av egenavgifterna under 2020

  Riksdagen har beslutat att sätta ned egenavgifterna med anledning av de ekonomiska konsekvenserna som har uppstått i samband med utbrottet av coronaviruset.

  Läs mer
 • Tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifter

  Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra månader, det vill säga under mars–juni.

  Läs mer
 • Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt

  Från och med den 30 mars 2020 ges en utökad möjlighet att få anstånd med betalning av skatt för företag som drabbats ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Det tillfälliga anståndet kan nu ges utöver de regler som redan gäller enligt skatteförfarandelagen, i vilken anstånd med betalning av skatter och avgifter ska beviljas om det finns synnerliga skäl eller om det kan antas vara till fördel för det allmänna.

  Läs mer