Vad händer med Brexit?

EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal som gäller till och med den 31 december 2020.
Under denna övergångsperiod deltar Storbritannien inte längre i beslutsfattandet vid EU:s institutioner.  Storbritannien försätter dock att vara en del av EU:s inre marknad och tullunion, följa de internationella avtalen som EU skrivit under och att betala EU-avgiften.

EU:s regelverk fortsätter att gälla under övergångsperioden. Det innebär att samma regler kommer att fortsätta gälla vid hanteringen av moms och punktskatter vid handel med företag och privatpersoner i Storbritannien.  Under övergångsperioden har dessutom EU-domstolen tolkningsföreträde. Detta gäller både unionsrättens tillämpning i förhållande till Storbritannien och hur utträdesavtalet ska tolkas och tillämpas.

Övergångsperioden kan förlängas en gång med högst ett till två år. Ett sådant beslut måste dock fattas gemensamt av EU och Storbritannien före den 1 juli 2020.

När övergångstiden är slut kommer samma regler avseende moms och punktskatter att gälla för Storbritannien som gäller för andra länder utanför EU. Under perioden kommer EU och Storbritannien behöva enas om ett frihandelsavtal.
 
 
 
 
 

Nyhetsarkiv

 • Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

  Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

  Läs mer
 • Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

  I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

  Läs mer
 • Vad händer med Brexit?

  EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal som gäller till och med den 31 december 2020.

  Läs mer
 • Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

  Nya regler för e-handel mellan företag och konsumenter föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.

  Läs mer
 • Hantering av momsen om kunden inte kan betala

  Det kan förekomma att företaget inte får betalt för en faktura. Det kan då bli fråga om en konstaterad kundförlust. Vid en konstaterad kundförlust har säljaren rätt att sätta ner den utgående momsen utan att köparen behöver reglera den ingående skatten.

  Läs mer