Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

Under den pågående pandemin kan det enligt Skatteverket presumeras att kundförlust föreligger om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda.
· Köparen är en beskattningsbar person.
· Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 - den 31 december 2020.
· Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
· En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
· Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.
Under sådana omständigheter får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust även om denne inte på annat sätt visar att köparen saknar betalningsförmåga. Om säljaren senare får betalt från köparen är säljaren skyldig att åter redovisa skatten på den del av betalningen som har kommit in.

Nyhetsarkiv

 • Nedsättning av egenavgifterna under 2020

  Riksdagen har beslutat att sätta ned egenavgifterna med anledning av de ekonomiska konsekvenserna som har uppstått i samband med utbrottet av coronaviruset.

  Läs mer
 • Tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifter

  Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra månader, det vill säga under mars–juni.

  Läs mer
 • Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt

  Från och med den 30 mars 2020 ges en utökad möjlighet att få anstånd med betalning av skatt för företag som drabbats ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Det tillfälliga anståndet kan nu ges utöver de regler som redan gäller enligt skatteförfarandelagen, i vilken anstånd med betalning av skatter och avgifter ska beviljas om det finns synnerliga skäl eller om det kan antas vara till fördel för det allmänna.

  Läs mer
 • Åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

  Många arbetsgivare drabbas nu av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som kostnaderna för anställda kvarstår.

  Läs mer
 • Avtalslöst brexit

  Den 31 oktober förväntas Storbritannien lämna EU. Risken är överhängande att Storbritannien lämnar unionen utan något avtal. Samma regler kommer då att gälla för landet som gäller för andra länder utanför EU. Försäljning av varor till Storbritannien kommer normalt att ses som export och inköp som import. Landet kommer att stå utanför alla internationella avtal utan tillämpning av förmåner.

  Läs mer