Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

Under den pågående pandemin kan det enligt Skatteverket presumeras att kundförlust föreligger om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda.
· Köparen är en beskattningsbar person.
· Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 - den 31 december 2020.
· Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
· En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
· Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.
Under sådana omständigheter får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust även om denne inte på annat sätt visar att köparen saknar betalningsförmåga. Om säljaren senare får betalt från köparen är säljaren skyldig att åter redovisa skatten på den del av betalningen som har kommit in.

Nyhetsarkiv

 • Ny EU-dom som kan ha betydelse vårdmomsen

  EU-domstolen har i mål C-700/17 fastslagit att sjukvårdstjänster vilka tillhandahålls av en specialistläkare inom klinisk kemi och laboratoriediagnostik kan omfattas av undantaget från mervärdesskatteplikt även om tjänsterna inte uppfyller samtliga villkor för tillämpning av undantag från skatteplikt enligt art 132.1 b. Med detta menas att tjänsterna inte behöver tillhandahållas från särskilda erkända institutioner för att vara undantagna från skatteplikt.

  Läs mer
 • Nya regler vid EU-handel mellan företag

  För att minska risken för bedrägerier och för att underlätta för företag införs till årsskiftet nya regler för företag vid EU-handel med varor.

  Läs mer
 • Är sommarpresenten till din kund avdragsgill?

  Reklam och representationsgåvor är avdragsgilla med högst 300 kr ex moms.

  Läs mer
 • Är medlemsavgifter avdragsgilla?

  Medlemsavgifter till föreningar är normaltsätt inte avdragsgilla. Om föreningen har ett särskilt servicebolag som utför direkta tjänster åt medlemmarna, får du normalt dra av avgiften till servicebolaget (vad som är medlemsavgift och vad som är serviceavgift framgår normalt av fakturan).

  Läs mer
 • Avdragsrätt för terminalglasögon

  Om du bekostar en anställds terminalglasögon är det en skattefri förmån. Förutsättningen är att den anställde behöver dem i sitt arbete vid en dator.

  Läs mer