Hjälper er med att minska risken för sanktioner och badwill

Vi erbjuder skatterådgivning samt hjälp med att identifiera eventuella risker och möjligheter i er skatte- och momshantering. Felaktig hantering av moms och skatt kan innebära sanktioner och straffavgifter. Sanktioner kan påföras utan att det finns något krav på uppsåt. Det räcker med att företaget helt enkelt hanterar skatten och momsen fel. Felaktig redovisning av skatt kan även innebära badwill för företaget.  Vi håller utbildningar och hjälper er att upprätta instruktioner samt att säkerställa de interna skatte- och momskontrollerna, så att ni kan vara trygga med att redovisningen sker korrekt.

 

Hjälper er med att minska de administrativa kostnaderna

Eventuella rättelser kan vara tidskrävande och innebära stora administrativa kostnader. Vi hjälper er med information om ny lagstiftning samt med förbättringsarbetet inom skatte- och momsprocessen.

 

Hjälper er med att hålla er uppdaterade på nyheter inom handel, skatt och moms

I en allt mer globaliserad värld behöver företagen uppdatera sig på nyheter. Detta för att kunna stå sig i konkurrensen. Inom momsområdet sker det snabba förändringar. Förändringarna sker oftast genom att man inom området tillämpar EU-rätten. Nya EU-direktiv och EU-domstolens domar gör att momsen ständigt förändras. Ny teknik innebär dessutom att det uppstår nya tjänster som ska beskattas. Globaliseringen och den ökade handeln gör att ett företag måste sätta sig in i vad som gäller skattemässigt, både inom EU men också vid export och import gentemot tredje land. Vi hjälper er att hålla er uppdaterade på nyheter inom skatt, moms och internationell handel.

 

 

Tveka inte att kontakta oss här:

 http://dahlbergtaxadvice.se/kontakta-oss