Skatterådgivning

Vi erbjuder rådgivning samt hjälp med att identifiera eventuella risker och möjligheter i er skatte- och momshantering. Felaktig hantering av skatt kan innebära sanktioner och straffavgifter. Sanktioner kan påföras utan att det finns något krav på uppsåt.

Vi hjälper er bland annat med att upprätta deklarationer, så att ni kan vara trygga med att redovisningen sker korrekt.

 

Hjälper er med att minska de administrativa kostnaderna

Eventuella rättelser kan vara tidskrävande och innebära stora administrativa kostnader. För att minska risken för dessa kostnader hjälper vi er med förbättringsarbetet inom skatte- och momsprocessen.

 

Hjälper er med att hålla er uppdaterade på nyheter 

I en allt mer globaliserad värld behöver företagen uppdatera sig på nyheter. Detta för att kunna stå sig i konkurrensen. Inom momsområdet sker det snabba förändringar. Förändringarna sker oftast genom att man inom området tillämpar EU-rätten.

Nya EU-direktiv och EU-domstolens domar gör att momsen ständigt förändras. Globaliseringen och den ökade handeln gör att företag måste sätta sig in i vad som gäller skattemässigt, både inom EU men också vid export och import gentemot tredje land. Vi hjälper er att hålla er uppdaterade på nyheter inom skatt, moms och internationell handel.

 

 

Tveka inte att kontakta oss här:

 http://dahlbergtaxadvice.se/kontakta-oss