Företrädaransvar

En företrädare för ett bolag som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat bolagets skatteskulder kan tillsammans med bolaget bli skyldig att betala skatten. Finns det särskilda skäl kan företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

Det är bolaget som primärt är betalningsansvarig. Företrädaransvaret gäller för att täcka bristen vilket innebär att företrädaren har rätt att återkräva bolaget på beloppet.

En grundläggande förutsättning för att en företrädare ska bli betalningsskyldig för ett bolags skatter och avgifter är att dessa inte har betalats och att det senast på förfallodagen inte heller har vidtagits verksamma åtgärder för att få tillstånd en samlad avveckling av bolagets skulder. Med verksamma åtgärder menas bland annat ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion. 

De nuvarande reglerna har kritiserats för att de har tillämpats för restriktivt. En utredning har nu tillsats för att bland annat förbättra möjligheten för fungerande företag att kunna fortsätta sin verksamhet utan att behöva avvecklas på grund av risken att företrädarna annars blir betalningsansvariga. Förslagen i utredningen har nu mynnat ut i mer eller mindre redan fastställd praxis inom området. Utredningen tar dock fram förslag på rådrum vilket troligtvis kan vara till nytta för vissa fungerande företags överlevnad.

Nyhetsarkiv

 • One Stop shop

  Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till privatpersoner kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land.

  Läs mer
 • Förändringar vid internethandel till privatpersoner inom EU

  Försäljning av varor som skickas till privatpersoner i ett annat EU-land är omsatta i Sverige. Vid internet handel till privatpersoner i andra EU-länder finns det dock omsättningströsklar. Detta innebär att när försäljningen går över en viss summa, en omsättningströskel, ska säljaren registrera sig i det landet och ta ut det landets moms. De olika EU-länderna har olika tröskelvärden vid distanshandel.

  Läs mer
 • Företrädaransvar

  En företrädare för ett bolag som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat bolagets skatteskulder kan tillsammans med bolaget bli skyldig att betala skatten. Finns det särskilda skäl kan företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

  Läs mer
 • Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

  Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

  Läs mer
 • Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

  I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

  Läs mer