Hantering av momsen om kunden inte kan betala

Det kan förekomma att företaget inte får betalt för en faktura. Det kan då bli fråga om en konstaterad kundförlust. Vid en konstaterad kundförlust har säljaren rätt att sätta ner den utgående momsen utan att köparen behöver reglera den ingående skatten.

Det föreligger inte någon konstaterad kundförlust av den anledningen att det är en tvist om en fordrans storlek. Sker en omförhandling av priset ska säljaren i stället ställa ut en kreditnota och kunden ska i sin tur reglera den ingående momsen. Säljaren och köparen har även möjlighet att avtala om att beskattningsunderlaget inte ska ändras.


Vid en konstaterad kundförlust kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget utan att behöva utfärda en kreditnota. Köparen behöver då inte återföra den ingående momsen på det gjorda avdraget. Enligt Skatteverket kan en konstaterad kundförlust bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller på att fordran är omöjlig att driva in. Vid en bedömning om det föreligger en konstaterad kundförlust ska hänsyn tas till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Som huvudregel ska säljaren göra sannolikt att kunden inte har möjlighet att betala skulden. Så är normalt fallet band annat om köparen är försatt i konkurs eller då säljaren har överlämnat fordran till Kronofogdemyndigheten, efter det att de har upprättat en utredningsrapport av vilken det framgår att köparen saknar tillgångar att fullt ut betala skulden.


På grund av osäkerheten vid bedömningen om det föreligger en konstaterad kundförlust som innebär att den tidigare utgående momsen går att begära tillbaka i skattedeklarationen, rekommenderas att man alltid gör ett ”öppet yrkande” vid begäran av nedsättning av den utgående momsen.

Nyhetsarkiv

 • One Stop shop

  Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till privatpersoner kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land.

  Läs mer
 • Förändringar vid internethandel till privatpersoner inom EU

  Försäljning av varor som skickas till privatpersoner i ett annat EU-land är omsatta i Sverige. Vid internet handel till privatpersoner i andra EU-länder finns det dock omsättningströsklar. Detta innebär att när försäljningen går över en viss summa, en omsättningströskel, ska säljaren registrera sig i det landet och ta ut det landets moms. De olika EU-länderna har olika tröskelvärden vid distanshandel.

  Läs mer
 • Företrädaransvar

  En företrädare för ett bolag som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat bolagets skatteskulder kan tillsammans med bolaget bli skyldig att betala skatten. Finns det särskilda skäl kan företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

  Läs mer
 • Tillfälligt ny bedömning av moms vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

  Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande där man på grund av pandemin tillfälligt ändrar sin syn på bedömningen av möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget grund av kundförlust. Ingen kreditnota kommer behöva ställas ut om vissa kriterier är uppfyllda.

  Läs mer
 • Tillfälliga regler för anstånd med inbetalning av viss skatt

  I syfte att dämpa de likvidetestsproblemen som kan uppstå för företag i samband med coronakrisen beviljas nu tillfälliga anstånd med att betala skatt, moms och arbetsgivaravgift. Dessa tillfälliga regler gäller för de som redovisar i skattedeklarationen och har tillkommit utöver de regler som tidigare gällde för anstånd.

  Läs mer