Hur hanteras momsen efter brexit?

Efter det att Storbritannien lämnade EU 2020 gäller samma regler för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Undantag finns dock med särskilda bestämmelser för Nordirland.

Försäljning av varor som transporteras från Sverige till länder utanför EU kallas för export. Företagare som säljer varor som transporteras till Storbritannien ska nu inte ta ut någon svensk moms. Detta gäller både vid försäljning till företag och till privatpersoner.

Inköp av varor från Storbritannien kallas för import. Den som är momsregistrerad och importerar varor till verksamheten i Sverige ska redovisa svensk moms på importen i momsdeklarationen. Avdragsrätt för inköpet gäller i enligt med de allmänna reglerna för ingående moms.

Vid försäljning av tjänster till Storbritannien ska denna inte längre redovisas i en parodisk sammanställning. Den som säljer till privatpersoner kan inte heller redovisa omsättningen via OSS.

Nyhetsarkiv

 • Ny beloppsgräns för momsbefrielse

  Beloppsgränsen för momsbefrielse höjs från 30 000 till 80 000 kronor från och med den 1 juli 2022.

  Läs mer
 • Samfälligheter ska enligt Skatteverket nu redovisa moms

  Tjänster som har utförts av en samfällighetsförening till sina medlemmar har tidigare betraktats som momsfria. Nu har Skatteverket ändrat sin uppfattning och anser att denna omsättning är momspliktig. Detta innebär även att samfällighetsföreningar, eftersom de nu är tvungna att debitera utgående moms, i större utsträckning kommer ha rätt till avdrag för ingående skatt.

  Läs mer
 • Vad gäller avdragsrätten för konferens?

  Konferenser ses inte som representation ur ett avdragsperspektiv.

  Läs mer
 • Moms på presentkort - vad gäller?

  Presentkort är ett värdebevis som betalas i förskott. Momsmässigt skiljer man på enfunktionsvoucher och flerfunktionsvoucher.

  Läs mer
 • Jämkning av moms

  EU domstolen har i dom C-787/18 Sörgård Fastigheter, konstaterat att skyldighet att jämka inte kan åläggas annan än den som gjort avdraget.

  Läs mer