Moms på presentkort - vad gäller?

Presentkort är ett värdebevis som betalas i förskott. Momsmässigt skiljer man på enfunktionsvoucher och flerfunktionsvoucher.

En enfunktionsvoucher är ett värdebevis där det vid köptillfället går att fastställa momssats och omsättningsland, för varan eller tjänsten som ska hämtas ut. Detta gäller till exempel en ett en blomstercheck. Här sker beskattning vid köptillfället.

När det kommer till flerfunktionsvoucher vet man inte vid köptillfället vad som kommer att hämta ut. Det kan tillexempel vara frågan om ett presentkort i ett varuhus, där du kan handla både kläder med momssatsen 25% eller choklad med momssatsen 12%. När det är frågan om en flerfunktionsvoucher ska den beskattas när den löses in.

Nyhetsarkiv

 • Ny beloppsgräns för momsbefrielse

  Beloppsgränsen för momsbefrielse höjs från 30 000 till 80 000 kronor från och med den 1 juli 2022.

  Läs mer
 • Samfälligheter ska enligt Skatteverket nu redovisa moms

  Tjänster som har utförts av en samfällighetsförening till sina medlemmar har tidigare betraktats som momsfria. Nu har Skatteverket ändrat sin uppfattning och anser att denna omsättning är momspliktig. Detta innebär även att samfällighetsföreningar, eftersom de nu är tvungna att debitera utgående moms, i större utsträckning kommer ha rätt till avdrag för ingående skatt.

  Läs mer
 • Vad gäller avdragsrätten för konferens?

  Konferenser ses inte som representation ur ett avdragsperspektiv.

  Läs mer
 • Moms på presentkort - vad gäller?

  Presentkort är ett värdebevis som betalas i förskott. Momsmässigt skiljer man på enfunktionsvoucher och flerfunktionsvoucher.

  Läs mer
 • Jämkning av moms

  EU domstolen har i dom C-787/18 Sörgård Fastigheter, konstaterat att skyldighet att jämka inte kan åläggas annan än den som gjort avdraget.

  Läs mer