Vad gäller avdragsrätten för konferens?

Konferenser ses inte som representation ur ett avdragsperspektiv.

För att medarbetarna inte ska bli förmånsbeskattade och för att konferensen ska vara avdragsgill krävs att minst 6 timmar per dag innehåller effektivt arbete. Om konferensen pågår under en vecka måste den innehålla minst 30 timmar effektivt arbete vilka ska vara jämnt fördelade under veckan.  

Utgifter så som för mat och underhållning är avdragsgilla om dess förutsättningar föreligger. Konferensen ska dessutom vara till nytta för verksamheten och det ska finnas ett utarbetat program för hela konferensen. Inslaget av nöjen och rekreation får inte vara för stort.

Utgifter för konferenser och konferensresor är avdragsgilla för alla typer av företagsformer så som enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Nyhetsarkiv

 • Skatt på ISK 2022

  Då Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 2022 till 0,23 blir skatten på isk även i år 0,375 procent.

  Läs mer
 • Reverse charge och avdragsrätt moms

  EU-domstolen har i mål C-281/20 tagit ställning till om ett bolag kan nekas rätt till avdrag för ingående moms när bolaget avsiktligt angett en fiktiv leverantör vid ett inköp som avser omvänd skattskyldighet, även kallat ”reverse charge”.

  Läs mer
 • Brytpunkt statlig skatt 2022

  För inkomståret 2022 är brytpunkten för att betala statlig skatt 540 700 kronor.

  Läs mer
 • Ny mervärdesskattelag

  Under maj månad 2022 avses en proposition angående en ny mervärdesskattelag att komma.

  Läs mer
 • One Stop shop

  Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till privatpersoner kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land.

  Läs mer