Ny beloppsgräns för momsbefrielse

Beloppsgränsen för momsbefrielse höjs från 30 000 till 80 000 kronor från och med den 1 juli 2022.

Den som har en omsättning som inte överstigit 80 000 kronor de två senaste beskattningsåren och inte heller beräknas ha en årsomsättning som överstiger 80 000 kronor under innevarande beskattningsår kommer kunna bli befriad från att betala mervärdesskatt från och med den 1 juli 2022.

Nyhetsarkiv

 • Skatt på ISK 2022

  Då Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 2022 till 0,23 blir skatten på isk även i år 0,375 procent.

  Läs mer
 • Reverse charge och avdragsrätt moms

  EU-domstolen har i mål C-281/20 tagit ställning till om ett bolag kan nekas rätt till avdrag för ingående moms när bolaget avsiktligt angett en fiktiv leverantör vid ett inköp som avser omvänd skattskyldighet, även kallat ”reverse charge”.

  Läs mer
 • Brytpunkt statlig skatt 2022

  För inkomståret 2022 är brytpunkten för att betala statlig skatt 540 700 kronor.

  Läs mer
 • Ny mervärdesskattelag

  Under maj månad 2022 avses en proposition angående en ny mervärdesskattelag att komma.

  Läs mer
 • One Stop shop

  Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till privatpersoner kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land.

  Läs mer