Vad gäller avdragsrätten för konferens?

Konferenser ses inte som representation ur ett avdragsperspektiv.

För att medarbetarna inte ska bli förmånsbeskattade och för att konferensen ska vara avdragsgill krävs att minst 6 timmar per dag innehåller effektivt arbete. Om konferensen pågår under en vecka måste den innehålla minst 30 timmar effektivt arbete vilka ska vara jämnt fördelade under veckan.  

Utgifter så som för mat och underhållning är avdragsgilla om dess förutsättningar föreligger. Konferensen ska dessutom vara till nytta för verksamheten och det ska finnas ett utarbetat program för hela konferensen. Inslaget av nöjen och rekreation får inte vara för stort.

Utgifter för konferenser och konferensresor är avdragsgilla för alla typer av företagsformer så som enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Nyhetsarkiv

 • Mervärdesskatt vid internathandel

  Försäljning av varor genom till exempel en webbutik och som sedan skickas till privatpersoner i ett annat EU-land är omsatta i Sverige. Vid E-handel till privatpersoner i andra EU-länder finns det dock en omsättningströskel. Detta innebär att när försäljningen till andra EU-länder går över en viss summa ska säljaren registrera sig i det landet där köparen finns och ta ut det landets moms.

  Läs mer
 • Räkna ut moms baklänges

  Vid 25% moms beräkna då 20% av priset. Vid 12% moms beräkna 10,71% av priset. När det kommer till 6% moms ska 5,66% beräknas av priset.

  Läs mer
 • Dubbelbeskattningsavtal med Portugal och Grekland har upphört

  Avtalen med Portugal och Grekland slutar tillämpas från och med beskattningsåret 2022. Motiveringen att säga upp avtalen är att motverka skatteflykt.

  Läs mer
 • Sänkt bolagsskatt

  För beskattningsår som har börjat den 1 januari 2021 eller senare är skatten 20,6 procent. För beskattningsår som har börjat under kalenderåren 2019 eller 2020 är skatten däremot 21,4 procent.

  Läs mer
 • Skatt på kryptovaluta

  I Sverige betraktar Skatteverket kryptovalutor som tillgång och inte som en valuta, detta innebär att vinster som uppstår vid avyttring enligt lag ska beskattas med 30% på kapitalvinsten.

  Läs mer