Ny beloppsgräns för momsbefrielse

Beloppsgränsen för momsbefrielse höjs från 30 000 till 80 000 kronor från och med den 1 juli 2022.

Den som har en omsättning som inte överstigit 80 000 kronor de två senaste beskattningsåren och inte heller beräknas ha en årsomsättning som överstiger 80 000 kronor under innevarande beskattningsår kommer kunna bli befriad från att betala mervärdesskatt från och med den 1 juli 2022.

Nyhetsarkiv

 • Moms på tillhandahållande av el och vatten i flerbostadshus – vad gäller?

  Undantag från momsplikt gäller vid uthyrning av fastighet. Även underordnade tillhandahållanden så som gas, vatten, elektricitet, värme och nätutrustning undantas, om de är en del av upplåtelsen.

  Läs mer
 • Moms på konferens – vad gäller?

  Ett konferensarrangemang är en form av en sammankomst med föredrag, seminarier, information eller diskussioner som utförs under en viss tid på en viss plats.

  Läs mer
 • Avdragsrätt vid representation

  Inkomstskattemässigt slopades avdragsrätten för lunch, middag och supé 2017. När det kommer till lättare förtäring gäller dock fortfarande avdrag upp till 60 kr/person och tillfälle. Momsmässigt får avdrag fortsättningsvis göras på högst ett belopp om 300 kronor exkl. moms per person och tillfälle.

  Läs mer
 • Är det moms på sjukvårdstjänster - vad gäller?

  Sjukvård är undantagen från skatteplikt. Med sjukvård menas åtgärder för att medicinskt utreda eller behandla sjukdomar och skador samt varor och tjänster som tillhandahålls i ett led i dessa. Åtgärderna ska utföras på sjukhus eller annan inrättning eller av någon med särskild legitimation att bedriva yrke inom vården.

  Läs mer
 • Hur hanteras momsen efter brexit?

  Efter det att Storbritannien lämnade EU 2020 gäller samma regler för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Undantag finns dock med särskilda bestämmelser för Nordirland.

  Läs mer