Ny beloppsgräns för momsbefrielse

Beloppsgränsen för momsbefrielse höjs från 30 000 till 80 000 kronor från och med den 1 juli 2022.

Den som har en omsättning som inte överstigit 80 000 kronor de två senaste beskattningsåren och inte heller beräknas ha en årsomsättning som överstiger 80 000 kronor under innevarande beskattningsår kommer kunna bli befriad från att betala mervärdesskatt från och med den 1 juli 2022.

Nyhetsarkiv

  • Avdragsrätt för förebyggande behandling och rehabilitering

    Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten för icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård slopats. Däremot är förmån av rehabilitering och förebyggande behandling fortfarande skattefri. Detta gäller även för enskilda näringsidkare.

    Läs mer
  • Friskvårdsavdrag för dyrare sporter

    Skatteverket anser att det nu står klart att dyrare sporter som t.ex. golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, så länge det är av mindre värde (5 000 kr).

    Läs mer