Ny beloppsgräns för momsbefrielse

Beloppsgränsen för momsbefrielse höjs från 30 000 till 80 000 kronor från och med den 1 juli 2022.

Den som har en omsättning som inte överstigit 80 000 kronor de två senaste beskattningsåren och inte heller beräknas ha en årsomsättning som överstiger 80 000 kronor under innevarande beskattningsår kommer kunna bli befriad från att betala mervärdesskatt från och med den 1 juli 2022.

Nyhetsarkiv

 • Mervärdesskatt vid internathandel

  Försäljning av varor genom till exempel en webbutik och som sedan skickas till privatpersoner i ett annat EU-land är omsatta i Sverige. Vid E-handel till privatpersoner i andra EU-länder finns det dock en omsättningströskel. Detta innebär att när försäljningen till andra EU-länder går över en viss summa ska säljaren registrera sig i det landet där köparen finns och ta ut det landets moms.

  Läs mer
 • Räkna ut moms baklänges

  Vid 25% moms beräkna då 20% av priset. Vid 12% moms beräkna 10,71% av priset. När det kommer till 6% moms ska 5,66% beräknas av priset.

  Läs mer
 • Dubbelbeskattningsavtal med Portugal och Grekland har upphört

  Avtalen med Portugal och Grekland slutar tillämpas från och med beskattningsåret 2022. Motiveringen att säga upp avtalen är att motverka skatteflykt.

  Läs mer
 • Sänkt bolagsskatt

  För beskattningsår som har börjat den 1 januari 2021 eller senare är skatten 20,6 procent. För beskattningsår som har börjat under kalenderåren 2019 eller 2020 är skatten däremot 21,4 procent.

  Läs mer
 • Skatt på kryptovaluta

  I Sverige betraktar Skatteverket kryptovalutor som tillgång och inte som en valuta, detta innebär att vinster som uppstår vid avyttring enligt lag ska beskattas med 30% på kapitalvinsten.

  Läs mer